Uit elkaar en kinderen

 

Als jullie gaan scheiden moet er een ouderschapsplan gemaakt worden en moeten jullie een omgangsregeling voor de kinderen opstellen.

Wat voor afspraken moeten er gemaakt worden:

  • De verdeling van de zorg- en opvoedtaken
  • De omgangsregeling, deze moet als de kinderen oud genoeg zijn ook met de kinderen worden besproken
  • Co-ouderschap
  • De hoogte van de kinderalimentatie

Jullie kunnen zelf afspraken maken hoe de omgangsregeling eruit gaat zien. Bij co-ouderschap zijn de kinderen even vaak bij de vader als de moeder.

De belastingdienst hanteert het volgende standpunt als het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting:
Behoort een kind tot meer dan één huishouden (co-ouderschap), dan mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder. Een kind behoort tegelijkertijd tot een huishouden van beide ouders (co-ouders), als het kind doorgaans minstens drie hele dagen per week tot het huishouden van de ene ouder behoort en voor de overige tijd doorgaans tot het huishouden van de andere ouder.